COWORKING KONCEPTET

En central arbetsplats med människan i focus

Hive är tillgängligt 24 timmar om dygnet, veckans alla dagar. Det betyder att medlemmarna själva kan lägga upp sin närvaro på kontoret efter sina behov. Man kan också välja om man vill sitta avskärmat i lugn och ro, eller i öppna ytor där man kan hålla möten och jobba med projekt tillsammans med andra.

Coworking spaces – delade kontor – är något som liknar ett vanligt kontor men som flera personer och företag delar på. På ett Coworking space ges man möjligheten att jobba tillsammans i olika konstellationer efter olika behov. Behöver man sitta enskilt finns möjligheten till eget kontor och tysta ”fokusavdelningar”. Mötes- och konferensrum finns under samma tak och  även en serviceorganisation som står till tjänst med IT-support, reception, mottagande av gäster och mycket annat.

Samtidigt som flexibiliteten är väldigt stor så uppskattar även medlemmarna den struktur det ger att vara en del av community (gemenskapen) som ett Coworking space erbjuder. Delaktigheten i communityt (nätverk)är en viktig del av coworking. Det ger medlemmarna goda möjligheter för nätverkande men också samhörighet och tillfällen att utbyta erfarenheter och idéer. I en undersökning från Deskmag svarade exempelvis 80% av deltagarna att deras affärsnätverk växte och att antalet affärer ökade.

Hive har idag 50 företag och 100 medlemmar. Hive vänder sig inte enbart till tech startups utan välkomnar företag och personer av alla slag. Idag är medlemmarna allt från grafiker och app-designer till Social entreprenörer som MatteCentrum och My Dream Now samt en buddistisk trädmunk (Björn Natthiko Lindeblad). Då vi tror att nya idéer och innovation uppstår mellan människor med olika bakgrund så är det viktigt att skapa denna diversifierade yta.    

 

                                       

Coworkings spaces blir en alltmer vanlig och populär lösning när det gäller att välja kontor för alla typer av företag som har färre än tjugo anställda.

Många väletablerade företag inser vinsten med att vara flexibla, mobila och att snabbt kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar och väljer därför Coworking space då det är bekvämt med många faciliteter och tjänster som erbjuds i samma lokal.

Det passar också nystartade företag väl då det innebär en låg risk att välja Coworking space och det är lätt att räkna på den faktiska månadskostnaden. Redan från start kan du fokusera 100% på din egna verksamhet och ditt företag. Allt eftersom du växer kan du skaffa fler arbetsplatser på samma adress.

Vårat community (Nätverket)är vår viktigaste tillgång, och vi tror att nätverkets styrka är dess mångfald. Mångfald ger människor möjlighet att lära av varandra, bygga kraftfulla samarbeten, och växa sig starkare och smartare; som individer och som en gemenskap kollektivt med ca 100 medlemmar och ytterligare några hundra före detta medlemmar och övriga personer som ingår i nätverket så är vårat community en oerhörd tillgång för både våra medlemmar och  Hive

Vår vision

är att  Hive ska vara arena för mänskliga möten, där entreprenörskap och innovation står i fokus. Tillsammans bygger vi denna arena som får mänskor och företag att växa.